Nguyễn Thám hoa gia phả ký

Nguyễn Thám hoa gia phả ký

Thông tin cơ bản

Nguyễn Thám hoa gia phả ký
阮探花家譜記
Kí hiệu: 19311
Thác bản bia sưu tầm ở xã Lai Thạch huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 78 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Gia phả lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Gia phả họ Nguyễn ở xã Lai Thạch. Tổ tiên họ Nguyễn ở đất Trần Lưu- Trung Quốc, đến đời Đường được phái sang phương Nam nhậm chức rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Từ tổ đời thứ 8 đến Nguyễn Huy Oánh, gia phả mới ghi chép được tường tận. Họ Nguyễn là dòng vọng tộc, có truyền thống văn học. Cụ của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh còn có công bắt được tướng nhà Mạc, được tiến triều.
Ghi chú: Bia thiếu mất mặt sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)