Nguyễn Thị kí lạp chi bi

Nguyễn Thị kí lạp chi bi

Thông tin cơ bản

Nguyễn Thị kí lạp chi bi
阮氏寄臘之碑
Kí hiệu: 22
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Linh Am xã Tả Thanh Oai tổng Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 76 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 4
Niên đại ước đoán: Duy Tân thứ 4 (1910)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Bà họ Nguyễn cúng vào chùa Linh Am 3 sào ruộng để gửi giỗ tổ tiên cha mẹ nội ngoại Cả thảy là 10 vị, trong đó có cụ ngoại họ Nguyễn tự Trung Trí, từng được phong chức Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu
Ghi chú: Niên đại trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post