Nguyễn Thị từ đường họ bi

Nguyễn Thị từ đường họ bi

Nguyễn Thị từ đường họ bi
Kí hiệu: 18367
Thác bản bia thôn An Phú xã Cung Quế huyện Gia Viễn 嘉遠縣宮桂社安富村, sưu tầm ở từ đường họ Nguyễn thôn An Phú xã Cung Quế huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 62 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Thìn Bảo Đại thứ 3 (1928).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Diệu và chồng là Trần Xuân Danh người thôn An Phú xã Cung Quế đã cúng cho bản thôn 4 sào ruộng. Dân làng đã nhận canh tác đẻ lấy tiền hoa lợi cúng giỗ cho cha mẹ bà Nguyễn Thị Diệu. Bia có ghi họ tên ngày giỗ của người được bầu hậu và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post