Nguyễn tộc bi kí

Nguyễn tộc bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc bi kí
阮族碑記
Kí hiệu: 16138
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Trọng Đức tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 56 x 93 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 13 (1901).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Nguyễn Quí Huệ là người đức độ trong làng đã cúng 400 nguyên để làng xây dựng đình, sau lại cúng 3 mẫu ruộng để dân cày cấy lấy hoa lợi chi phí cúng lễ. Quan viên, dân làng ghi ơn, tôn bầu ông là Hậu trưởng và nhận cúng giỗ gia tiên ông mãi mãi. Ghi họ và tên, các ngày giỗ: hiển tổ khảo Nguyễn quý công hiệu Cần Mẫn, hiển tổ tỉ Nguyễn môn chính thất hiệu Từ Hòa, hiển khảo hiệu Phúc Huy, hiển tỉ Trần thị hiệu Diệu Thái,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)