Nguyễn tộc bi kí

Nguyễn tộc bi kí

Nguyễn tộc bi kí
阮族碑記
Kí hiệu: 16177
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Thế Trạch tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 61 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 180 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 8 (1923).
Người soạn: Nguyễn Văn Kỳ 阮文祈; chức vị: Lý trưởng.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà Nguyễn Thị Vóc người trong xã cúng tiền 30 nguyên và ruộng 3 mảnh 3 sào cho làng để xin gửi Hậu cho tiên tổ. Quan viên, dân làng chấp thuận, có các chức sắc kí nhận như Cựu lý trưởng Nguyễn Kim Tuyền ký, cựu lý trưởng Ngô Trúc ký, cựu lý trưởng Ngô Văn Mậu kí. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post