Nguyễn tộc bi kí

Nguyễn tộc bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc bi kí
阮族碑記
Kí hiệu: 1484
Thác bản bia thôn Xa La xã Trung Thanh Oai tổng Thượng Thanh oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣上青威總中青威社車羅村, sưu tầm tại chùa xã Xa La tổng Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 73 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Hoằng Định thứ 6
Niên đại ước đoán: Thiệu Trị thứ 6 (1846)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Bà Bùi Thị Hoằng ở thôn Hương Nghĩa huyện Thọ Xương cùng gia quyến cúng 100 quan tiền cùng 1 mẫu 2 sào ruộng giao cho thôn sửa chữa chùa và canh tác ruộng Dân bầu bà là Hậu thần Có ghi thể lệ cúng giỗ và số ruộng
Ghi chú: Niên hiệu “Hoằng Định” trên thác bản là ngụy tạo Thác bản này ghi chú sưu tầm ghép chung với thác bản 1483 Thác bản trùng bản số 24156

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post