Nguyễn tộc Hậu bi

Nguyễn tộc Hậu bi

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc Hậu bi
阮族後碑 Kí hiệu: 15023
Thác bản bia sưu tầm ở họ Nguyễn thôn Cổ Tích xã Đồng Cương tổng Hồn Ngạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 71 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Hữu Vạn và vợ bà Nguyễn Thị Hương đã cúng 40 nguyên và hơn 8 sào ruộng, ông Nguyễn Hữu Giới vợ bà Phạm Thị Hán đã cúng 40 nguyên và 5 sào ruộng, ông Nguyễn Hữu Huống và vợ bà Lê Thị Căn đã cúng 40 nguyên và 4 sào ruộng để tu sửa từ đường họ Nguyễn. Họ tộc Nguyễn đã thuận bầu chư vị làm Hậu tộc. Nay lập bia ghi lại và lưu truyền về sau. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post