Nguyễn tộc Hậu kị bi chí

Nguyễn tộc Hậu kị bi chí

Nguyễn tộc Hậu kị bi chí
阮族后忌碑誌
Kí hiệu: 19592
Thác bản bia xã Ngô Đồng tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa應和府青威縣水甘總梧桐社, sưu tầm tại đình thôn Yên Xá xã Ngô Đồng tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 69 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 380 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Đức Ốc người giáp Đông xã Yên Xá muốn xin được khắc tên vào bia Hậu cho vợ chồng người cô họ và một người cô họ nữa để dựng tại đình, để lưu truyền mãi mãi. Bản thôn đồng lòng cùng kí vào, số ruộng hậu thì 2 giáp luân phiên canh tác để lo việc giỗ kị. Các điều lệ kê khai kèm theo và vị trí số ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post