Nguyễn tộc Hậu tế bi minh

Nguyễn tộc Hậu tế bi minh

Nguyễn tộc Hậu tế bi minh
阮族後祭碑銘
Kí hiệu: 964
Thác bản bia giáp Ân Dụ phường Nhật Chiêu huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên 奉天府廣德永順縣上總日昭坊殷裕甲, sưu tầm tại chùa Phúc Khánh phường Nhật Tân tổng Thượng huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 82 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu
Niên đại: Quang Trung thứ 4 (1791)
Người nhuận sắc: Đạo sĩ họ Chu 朱; tước Chiêu Nghĩa bá
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Năm Đinh Mùi bà Nguyễn Thị Lãnh là vợ ông Nguyễn Hữu Nghiêm đã cung hiến cho bản giáp 1 mẫu 1 sào ruộng và 36 quan tiền cổ Bản giáp đồng lòng bầu ông bà làm hậu tế và quy định việc cúng tế hàng năm Có ghi vị trí các xứ ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post