Nguyễn tộc Thám hoa công từ bi kí

Nguyễn tộc Thám hoa công từ bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc Thám hoa công từ bi kí
阮族探花公祠碑記
Kí hiệu: 17736
Thác bản bia sưu tầm ở nhà thờ Nguyễn Thám thôn Viện Giang tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 94 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: Vũ Vân Tán 武雲赞; học vị: Cử Nhân.
Người viết: Nguyễn Thế Thiệu 阮世紹; thông tin khác: cháu 8 đời.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thám hoa Nguyễn tướng công là con người xuất chúng lúc nhỉ đã có tài năng văn học. Năm Dương Hòa Đinh Sửu đỗ đệ nhất giáp Tiến sĩ cấp đệ đệ tam, làm quan đến Tả Thị lang Bộ Lễ, khâm sai tiết chế các xứ, tước Phương Lộc hầu, tặng Tả tướng Thái úy. Trước đây đền thờ cũng đã có nhưng trải qua binh hỏa đã bị hư phế. Nay người trong tộc trùng tu lại, lợp ngói 3 gian, phía trên thờ thủy tổ và các vị tiên hiền, dưới thờ tướng công, hai bên thờ tổ các chi, chức sắc văn võ. Nay lập bia ghi lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post