Nguyễn tộc từ đường bi kí

Nguyễn tộc từ đường bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc từ đường bi kí
阮族祠堂碑記
Kí hiệu: 2242/2243/2244/2245
Thác bản bia thôn Trung xã Cao Xá tổng Sơn Đồng huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai 國威府丹鳳縣山桐總高舍社中村, sưu tầm tại từ đường họ Nguyễn thôn Trung xã Cao Xá huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 4 mặt, khổ 58 x 97cm và 12 x 95 cm, gồm 47 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 1.
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 25 (1872).
Người soạn: Bùi Quang Phủ 裴光甫; quê quán: phường Trích Sài huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội.
Người viết chữ: Nguyễn Lễ Phủ 阮禮甫; quê quán: thôn Hạ tổng
Sơn Đồng.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Họ Nguyễn là một họ tộc lớn, có thể đến trên 100 suất đinh. Riêng chi này, già trẻ có đến 60, 70 người nhưng vẫn chưa có từ đường riêng. Năm Nhâm Thân, ông Nguyễn Công Đạo bàn với người trong chi góp tiền của lập riêng từ đường để cúng tế. Công việc hoàn thành, dựng bia khắc tên những người trên 17 tuổi trong chi đã đóng góp làm từ đường. Kê các ngày giỗ, lễ vật dùng trong ngày giỗ và các thửa ruộng dùng vào việc cúng lễ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post