Nguyễn tộc ước tạo bi

Nguyễn tộc ước tạo bi

Thông tin cơ bản

Nguyễn tộc ước tạo bi
阮族約造碑
Kí hiệu: 19560
Thác bản bia xã Canh Hoạch tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông 河東省青威縣水甘總耕獲社, sưu tầm tại nhà thờ họ Nguyễn xã Canh Hoạch tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 70 cm, gồm 9 dòng chữ Hán , toàn văn ước khoảng 230 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Toàn thể mọi người trong họ tề tựu tại nhà thờ lập bia ghi việc: Số là Nguyễn Thị Thịnh là con gái trong họ lẫy chồng tên Nguyễn Tất Tế làm Tri phủ Ứng Hòa, chẳng may mất sơm, sinh được một con gái là Nguyễn Thị Tỉnh xuất 2 sào ruộng trồng thêm ở xã Phú Thọ, 1 thửa số 853 gửi vào họ để làm ruộng giỗ. Người nào canh tác thì phải lo biện lễ cúng giỗ theo qui định.
Ghi chú:
Văn bia khắc cả nội dung bằng chữ Quốc ngữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)