Nguyễn tông phả hệ/Từ .. vị/Ngoại tông

Nguyễn tông phả hệ/Từ .. vị/Ngoại tông

Thông tin cơ bản

Nguyễn tông phả hệ/Từ .. vị/Ngoại tông
阮宗譜系/祠[][]位/外宗
Kí hiệu: 10803/10804/10805/10806
Thác bản bia sưu tầm ở thôn Vũ xã Liêu Xá tổng Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 30 x 70cm và 20 x 70cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 5 (1739).
Người soạn: Nguyễn Duy Năng 阮惟能, chức vị: Tham nghị.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Gia phả thế thứ của họ Nguyễn ở thôn Vũ xã Liêu Xá tổng Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên. Tổ 5 đời của họ Nguyễn là ông tự Mậu Hoằng hiệu Liêu Am đỗ Tiến sĩ khoa Quý Mùi làm quan đến chức Quang tiến Thận lộc Đại phu.
Ghi chú: Thác bản bia rất mờ mất nhiều chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post