Nhà Nương tự bi

Nhà Nương tự bi

Thông tin cơ bản

Nhà Nương tự bi
茹娘寺碑
Kí hiệu: 6768
Thác bản bia xã Đông Sơn huyện Tiên Du phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc 京北道慈山府仙遊縣東山社, sưu tầm tại chùa Tường Quang xã Đông Sơn tổng Đông Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 84 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 750 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã Đông Sơn tiến hành tu sửa tiền đường, hậu đường, hành lang, tam quan, tường bao chùa Nhà Nương thuộc bản xã. Bia ghi danh sách những người tham gia đóng góp công đức và bài minh ca ngợi
cảnh chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)