Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí

Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí
壬申科進士題名記
Kí hiệu: 1360
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 103 x 165 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753)
Người soạn: Nhữ Đình Toản 汝廷瓚; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736); chức vị: Hình bộ Tả Thị lang, Tri Hàn lâm viện sự; tước Bá Trạch hầu
Người nhuận sắc: Nguyễn Công Thái 阮公寀; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Tham tụng, Thiếu bảo, Hộ bộ Thượng thư kiêm Đông các Hiệu thư; tước Kiều quận công
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng 13 (1752) cùng họ tên, quê quán của 6 vị đỗ Tiến sĩ: Lê Quý Đôn ở hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ (Bảng nhãn); Đoàn Nguyễn Thục đỗ ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp); và 4 vị đỗ ở hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 14

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)