Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí

Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí

Nhâm Thân khoa Tiến sĩ đề danh kí
壬申科進士題名記
Kí hiệu: 1360
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 103 x 165 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753)
Người soạn: Nhữ Đình Toản 汝廷瓚; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736); chức vị: Hình bộ Tả Thị lang, Tri Hàn lâm viện sự; tước Bá Trạch hầu
Người nhuận sắc: Nguyễn Công Thái 阮公寀; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Tham tụng, Thiếu bảo, Hộ bộ Thượng thư kiêm Đông các Hiệu thư; tước Kiều quận công
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng 13 (1752) cùng họ tên, quê quán của 6 vị đỗ Tiến sĩ: Lê Quý Đôn ở hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ (Bảng nhãn); Đoàn Nguyễn Thục đỗ ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp); và 4 vị đỗ ở hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 14

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post