Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí
壬辰科進士題名記
Kí hiệu: 1376
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 120 x 194 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 33 (1772)
Người soạn: Phan Trọng Phiên 潘仲番; học vị: Tiến sĩ khoa Đinh Sửu (1757); chức vị: Đông các Đại học sĩ, Tri Thị nội Thư tả, Hộ phiên, thự Thiêm Đô ngự sử kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp; tước Tứ Xuyên bá 泗川伯
Người nhuận sắc: Nhữ Công Toản 汝公瓚; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736); chức vị: Bồi tụng, Binh bộ Thượng thư, Đô đốc phủ Tả Đô đốc Quyền Phủ sự; tước Trung Phái hầu 忠派候
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Nhâm Thìn niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772) lấy đỗ 13 vị Tiến sĩ, trong đó ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 2 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 11 người
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 4

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post