Nhất bản thị nhị tổng/Tái tạo bi ký

Nhất bản thị nhị tổng/Tái tạo bi ký

Thông tin cơ bản

Nhất bản thị nhị tổng/Tái tạo bi ký
一本市二總/再造碑記
Kí hiệu: 4344/4345/4346
Thác bản bia xã Hậu Trữ huyện Đông Quan phủ Thái Bình 太平府東關縣厚貯社, sưu tầm tại chợ xã Hậu Trữ huyện Đông Quan tỉnh Thái Bình.
Thác bản 3 mặt, khổ 60 x 110 cm và 58 x 117 và 25 x 103 cm, gồm 56 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Chính Hòa thứ 18 (1697).
Người soạn: Vũ Đức Trạch 武德澤; quê quán: xã Lễ Củ; chức vị: Hiệu sinh.Người viết chữ: Vũ Đình Tranh 武廷諍; quê quán: xã Diên Trữ; học vị: Hiệu sinh.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Chợ ở xã Hậu Trữ do các xã trong hai tổng xây dựng trên ruộng tam bảo tại xứ Cửa Hội xã Hậu Trữ. Chợ họp vào các sáng ngày mồng 1, 11, 21, 4, 14, 24 và các ngày 6, 16, 9, 19, 29. Hàng năm, các xã trong 2 tổng đóng góp tiền tổ chức tế lễ tại bia vào ngày mồng 10 tháng 9. Bia căn cứ vào sổ tu tri lập năm Giáp Tuất để phân bổ tiền đóng góp của từng xã, chia ra 2 hạng: hạng đóng 1 phần (3 quan) và nửa phần (1 quan 5 mạch), riêng phường bán các đóng 5 quan.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post