Nhật Bản

Nhật Bản

Nhật Bản
日本
Kí hiệu: 8359
Thác bản bia sưu tầm tại cánh đồng xứ Trường Lê xã Tân An huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 20 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Tị.
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia mộ, ghi dòng chữ: Phương Văn Hiền cụ túc quân mộ.
Ghi chú: Bia có 2 bản dập (trùng bản).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post