Nhật Chiêu điện kí

Nhật Chiêu điện kí

Thông tin cơ bản

Nhật Chiêu điện kí
日昭殿記
Kí hiệu: 457/458
Thác bản bia phường Yên Hoa huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên
奉天府廣德縣安華坊, sưu tầm tại điện Nhật Chiêu phường Nhật Tân huyện Hoàn Long
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 75 cm, gồm 43 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 16 (1835)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Sự tích, thần phả, gia phả
Tóm lược nội dung:
Sự tích thần Uy Linh lang, có ghi chú là căn cứ theo sách Việt điện u linh tập Thần là một trong 100 con trai của Lạc Long Quân, thuộc loài giao long xích giáp, cùng với 6 người em cai quản vùng này, phù hộ dân chúng rất linh thiêng Đến đời Trần Thái Tông, thần thác sinh làm con Hoàng hậu Minh Đức, được đặt tên là Uy Đô, theo học Phật Pháp, tinh thông thiên văn địa lý Đến triều Trần Nhân Tông, giặc Toa Đô nhà Nguyên sang xâm lược, ngài dâng biểu xin dẫn quân đi đánh giặc Ngài chỉ huy Thiều tử quân đánh tan giặc ở Bàn Than, hội cùng Trần Nhật Duật và Hưng Đạo vương phá giặc ở Vạn Kiếp, Mạn Trù và Đông Kết Giặc Nguyên phải rút chạy Ngài được gia phong là Dâm Đàm đại vương Năm ấy ngài 36 tuổi, không bệnh tật mà hóa Vua Trần thương tiếc, lập miếu thờ ngài, gọi là điện Nhật Chiêu, hay còn gọi là điện Thánh Linh Lang Thời Trần Nghệ Tông ngài hiển linh giúp nước, được vua ban mĩ tự Dực chính Hiển ứng Phu hưu đại vương Sáu người em của ngài cũng được ban trật Đền thờ của ngài nay ở phường Yên Hoa huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên Trại Thủ Lệ ở liền kề cũng có đền thờ ngài Mặt sau bia khắc bài tựa của Lý Tế Xuyên và bài tựa của Gia Cát Thị

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post