Nhất hưng công Đàm thị/ quán cổ tích bi ký

Nhất hưng công Đàm thị/ quán cổ tích bi ký

Thông tin cơ bản

Nhất hưng công Đàm thị/ quán cổ tích bi ký
壹興功潭市/舘古跡碑記
Kí hiệu: 9585/9586
Thác bản bia sưu tầm ở chợ Đàm xã Thái Lai tổng Kinh Lương huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 137 cm, gồm 61 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 26 (1705).
Người soạn: Vũ Hiền Tuấn 武賢俊, tự là Huệ Quang, hiệu là Pháp Thuần.
Người viết: Lương Quang Huy 梁光輝.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các vị sãi vãi ở các xã Thái Lai, Hào Nhuế, Tuần Lương Đông Xuyên và xã Yên Sơn thuộc huyện Tiên Minh góp tiền xây dựng quán chợ Đàm gồm 3 gian 2 chái. Có ghi rõ họ và tên những người tiến cúng tiền bạc và số tiền tiến cúng của từng người.
Ghi chú: Bia vỡ ngang mất 1 số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)