Nhất Trụ tự bi

Nhất Trụ tự bi

Thông tin cơ bản

Nhất Trụ tự bi
一柱寺碑
Kí hiệu: 11301
Thác bản bia thuộc huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣, sưu tầm tại chùa Diên Hựu Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 15 x 70cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 7 (1847).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tháng 2 năm Mậu Tuất (1838), Tổng đốc Hà Nội là Đặng Hòa nhân lúc việc công nhàn rỗi đã đến chơi chùa Diên Hựu thấy cảnh chùa tiêu điều động lòng tử tâm, liền bỏ tiền bạc cùng các thiện nam, tín nữ thập phương tu tạo lại thượng điện, tiền đường, tả hữu hành lang, tam quan gác chuông, xây tường bao, tô lại tượng Phật, khiến trong ngoài đều trang nghiêm rực rỡ. Lại cấp cho chùa 5 mẫu ruộng ao để thiền tăng canh tác. Ghi họ và tên những người cùng công đức trùng tu chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)