Nhất trụ tự bi

Nhất trụ tự bi

Thông tin cơ bản

Nhất trụ tự bi
一柱寺碑
Kí hiệu: 350
Thác bản bia huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣, sưu tầm tại chùa Một Cột thôn Thanh Bảo, phố Ngọc Thanh Đệ lục hộ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 115 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thiệu Trị thứ 7 (1847)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Một Cột là một thắng cảnh linh thiêng ở phía Tây thành Xưa Cao Vương dựng cột đá, trên đặt tượng Phật mẫu, dưới khơi thửa giếng vuông Năm Mậu Tuất (1838) quan Đốc bộ đường Đặng Văn Hòa đến thăm chùa, thấy cảnh tiêu điều bèn cúng góp lương bổng, hợp cùng các thiện tín trùng tu điện đường, tả hữu hành lang tam quan, gác chuông Kê tên người công đức, cúng tiền và cấp ruộng cho chùa, trong đó có Tổng đốc Hà Ninh là Đặng Văn Hòa, Binh bộ Thượng thư Đề đốc Nguyễn Đăng Giai, Đô ngự sử Đề đốc Tôn Thất Bật vv…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)