Nhị Châu xã/Tu tạo thạch bi

Nhị Châu xã/Tu tạo thạch bi

Nhị Châu xã/Tu tạo thạch bi
洲社/修造石碑
Kí hiệu:12270/12271
Thác bản bia xã Nhị Châu huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣 洲社, sưu tầm tại đình xã Nhị Châu tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 80cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 5 (1684).
Người soạn: Minh Tăng 明增.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các quan viên hương lão đã họp bàn dựng bia khắc ghi địa giới các thửa ruộng của bản xã, đồng thời khắc họ và tên những người đã cúng tiền và ruộng được bầu làm Hậu thần. Cụ thể như sau: ông họ Ngụy tự Vinh Lộc đã công đức cho làng 1 mẫu ruộng, ông họ Trần tự Minh Kính hiệu Trí Dũng cúng cho làng 20 quan tiền và 8 sào ruộng, bà Toàn Thị Thượng cúng cho làng 100 quan tiền và 8 sào ruộng. Ghi lệ kính biếu các Hậu thần vào các tiết lễ hàng năm và lệ cúng giỗ vào các ngày kị, vị trí các thửa ruộng cúng tiến của từng người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post