Nhị giáp phụng sự/Hậu kị bi kí

Nhị giáp phụng sự/Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Nhị giáp phụng sự/Hậu kị bi kí
貳甲奉事/后忌碑記
Kí hiệu: 1727/1728
Thác bản bia thôn Ô Cách xã Cù Sơn tổng Hoàng Xá huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣 山社烏格村, sưu tầm tại đình xã Phượng Cách tổng Hoàng Xá phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 70 cm, gồm 35 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 30 (1769)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão và toàn dân 2 giáp Vĩnh Phúc Thượng và Vĩnh Phúc Hạ đồng lòng bầu ông họ Nguyễn, tự Pháp Đạt hiệu Huyền Thông tiên sinh, làm Phủ sinh kiêm Tổng chính cùng vợ ông, cha mẹ vợ ông làm Hậu thần Ông đã dùng nghề thuốc cứu giúp nhiều người Ông lại cúng cho xã hơn 2 mẫu ruộng và 36 quan tiền Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng và quy định cúng giỗ hàng năm

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)