Nhị xã lệ bi ký

Nhị xã lệ bi ký

Thông tin cơ bản

Nhị xã lệ bi ký
二社例碑記
Kí hiệu: 4879/4880
Thác bản bia xã Thời Ung huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng 下洪府永賴縣時雍社, sưu tầm tại chùa xã Hòa Ung tổng Bất Bế huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 63 x 125 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người viết chữ: Nguyễn Thời Tuân 阮時遵.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Từ triều trước, 2 xã có 4 thôn, các thôn thờ phụng thần riêng biệt, tuy gọi là có 4 đình nhưng đều đặt tại một chỗ, vì thế dẫn tới tranh chấp kiện tụng. Quan trên quyết định 4 thôn cùng nhập lại làm 1 ngôi đình chung ở phía nam sau chùa Hưng Long. Nay quy định điều lệ về việc cúng tế thần, ca xướng hàng năm của 16 giáp trong hai xã Thời Ung và Chu Lũy, như cách ăn mặc, nghi lễ làm cỗ, số tiền chi tiêu khi làm cỗ, giá cả các phẩm vật…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)