Nhị xã quan viên tư văn

Nhị xã quan viên tư văn

Nhị xã quan viên tư văn
二社官員斯文
Kí hiệu: 3171/3172/3173/3174
Thác bản bia xã Giao Tất huyện Gia Lâm phủ Thuận An 順安府嘉林縣膠漆社, sưu tầm tại văn chỉ xã Giao Tất tổng Kim Sơn huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 30 x 60 cm và 20 x 60 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 3 (1737).
Người soạn và viết chữ: Trần Danh Dương 陳名揚; quê quán: xã Phú Thị; chức vị: Đề lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hai xã Giao Tất và Giao Tự là đất văn vật nhưng chưa có văn chỉ. Nay nhờ sự giúp đỡ của ông Đỗ Kim Chi, chức Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Thần vũ Tứ vệ Quân vụ, Sự thủ hiệu Cai quan, Thị nội Giám ty Lễ giám Tổng thái giám Tham đốc, tước Hải Quận công; cùng ông Lưu Đình Vĩ, chức Tiền thuyên tào đội trung tả tiền đẳng thuyền, Thị cận Thị nội Giám ty lê giám Đồng tri giám, tước Đông Thuần hầu đứng ra khởi xướng vận động quan viên tư văn 2 xã đóng góp tiền của, chọn mua đất tốt lập nhà từ chỉ và mua ruộng tốt dùng việc tế lễ. Bia ghi danh sách quan viên, tư văn của 2 xã và định lệ cúng tế hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post