Nhị xã/Tạo lập/Phụng tự/Hậu thần

Nhị xã/Tạo lập/Phụng tự/Hậu thần

Thông tin cơ bản

Nhị xã/Tạo lập/Phụng tự/Hậu thần
二社/造立/奉祀/後神
Kí hiệu: 8869/8870/8871/8872
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Trực Trì tổng An Ninh huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 64 x 135 cm, gồm 64 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Chính Hoà thứ 7 (1686).
Người soạn: Trần Thọ 陳壽, tự là Nhuận Phủ 閏甫; quê quán: xã Điền Trì huyện Chí Linh phủ Nam Sách Hải Dương; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất niên hiệu Cảnh Trị thứ 8 (1670) đời vua Lê Huyền Tông; chức vị: Lễ khoa Cấp sự trung, Phó Đô Ngự sử.
Người viết: Nguyễn Minh Thư 阮明書; chức vị: Đề lại huyện Chí Linh; Tú Dị nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Quan Tượng quân Chánh đội trưởng Dĩnh Lộc hầu Hoàng Văn Tá, người thôn Đông xã Hộ Xá đã cúng 1000 quan tiền sử, 100 quan tiền cổ cho hai xã Điền Trì và Hộ Xá xây dựng đình. Ông lại xuất 5 sào ruộng để dùng cho việc hương hoả. Quan viên, dân hai xã tôn bầu ông và vợ bà Trần Thị Ngọc hiệu là Từ Tín làm Hậu thần. Ghi qui định thể thức cúng giỗ. Có bài minh ca ngợi công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post