Nhuệ Quang thiền tự

Nhuệ Quang thiền tự

Nhuệ Quang thiền tự
銳光禪寺
Kí hiệu: 7404
Thác bản bia xã Vân Tra 雲查社, sưu tầm tại chùa Nhuệ Quang xã Vân Tra tổng Đồng Dụ huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 68 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hoạt động sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Sa di Hải Từ trụ trì bản chùa cùng với các sãi vãi, thiện sĩ trong xã dựng bia ghi lại số ruộng do các tín thí cúng tiến vào chùa Nhuệ Quang.
Ghi chú: Thiếu thác bản mặt trước của bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post