Ni Châu tháp tích ký/Bản xã ái mộ đoan

Ni Châu tháp tích ký/Bản xã ái mộ đoan

Thông tin cơ bản

Ni Châu tháp tích ký/Bản xã ái mộ đoan
尼州塔迹記/本社愛慕端
Kí hiệu: 18192/18193
Thác bản bia xã Thanh Phần tổng Lạc Trị phủ Quốc Oai 國威府樂治總石室縣清汾社, sưu tầm ở chùa xã Thanh Phần huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 24 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Mão Gia Long thứ 6 (1807).
Người soạn: hiệu là Thân Thân đại sư @ 師大.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tỳ khưu ni Diệu Nhã người thôn Bình Vọng huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín trụ trì tại chùa đã nhiều năm. Trong những năm đó nhà sư đã tu sửa chùa Phật, đúc chuông tạc tượng, được già trẻ lớn bé trong xã rất là ái mộ. Nay bản xã tu sửa lại đình nhà sư lại tiến cúng 40 quan tiền và 4 sào 12 thước ruộng. Số tiền đó thì để sửa đình còn ruộng thì giao cho 4 giáp canh tác. Sau này vào các ngày sinh ngày giỗ hàng năm của Thiền sư, xã sẽ sắm sửa cỗ chay cúng phật và cúng thiền sư tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)