Niệm nam vô Đại Phương Quảng phật Hoa Nghiêm kinh

Niệm nam vô Đại Phương Quảng phật Hoa Nghiêm kinh

Thông tin cơ bản

Niệm nam vô Đại Phương Quảng phật Hoa Nghiêm kinh
念南無大方廣佛華嚴經
Kí hiệu: 137
Thác bản bia thôn Hòa Mã tổng Tả Nghiêm huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức 懷德府壽昌縣左嚴總和馬村, sưu tầm tại chùa Hòa Mã đường Huế, Đệ bát hộ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 53 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 7 (1826)
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Xuân Lũng huyện Từ Liêm; học vị: Tiến sĩ triều Lê
Người viết chữ: Nguyễn Quang Điện 阮光殿; chức vị: Ty thư tả
Bắc Thành
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bia mộ của nhà sư họ Vũ, tự Tịch Khanh, người huyện Thư Trì phủ Kiến Xương tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Thiên Quang Bia ghi tiểu sử, công lao của nhà sư Ông từ nhỏ đã xuất gia đi tu, về trụ trì chùa này Suốt thời gian ở chùa, ông không tiếc công sức tu bổ Năm Ất Mùi tu sửa thượng điện, năm Canh Thân đúc chuông, năm Tân Dậu tu sửa tiền đường, năm Giáp Tí dựng nhà thiêu hương, năm Quý Dậu tô tượng Phật Năm Tân Tị nhà sư mất Đồ đệ của ông là Đỗ Chiếu Tính tưởng nhớ ân đức của thầy, hợp sức cùng các thiện tín vẽ hình của ông để thờ, đồng thời dựng một tòa tháp phía sau chùa tàng lưu hài cốt của ông

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post