Nội Duệ xã tư văn bi ký

Nội Duệ xã tư văn bi ký

Nội Duệ xã tư văn bi ký
內裔社斯文碑記
Kí hiệu: 5845/5846/5847/5848
Thác bản bia xã Nội Duệ huyện Lang Tài phủ Thuận An 順安府良才縣內裔社, sưu tầm tại văn chỉ xã Mỹ Duệ tổng Tỳ Bà huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 28 x 65 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: Nguyễn Công Quang 阮公光; học vị: Quốc tử giám Thượng xá sinh.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn xã Nội Duệ chọn khu đất sạch sẽ xây dựng văn chỉ để cúng tế các bậc Tiên hiền và dựng bia ghi tên những vị trong Hội Tư văn của xã và những vị đã cúng ruộng học điền. Có bài minh 8 câu 4 chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post