Nội Nguyễn giáp hậu bi

Nội Nguyễn giáp hậu bi

Thông tin cơ bản

Nội Nguyễn giáp hậu bi
內阮甲后碑
Kí hiệu: 557
Thác bản bia giáp Nội Nguyễn 內阮甲, sưu tầm tại đình bia xã Cựu Thượng tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 41 x 57 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 21 (1868)
Người khắc: Đỗ Mẫn 杜敏; chức vị: Cửu phẩm
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ông Đỗ Mẫn là con rể họ Bùi ở giáp Nội Nguyễn đã xuất ra 1 mẫu 2 sào ruộng và 100 quan tiền để gửi giỗ cho bà ngoại, cha mẹ vợ, hai người anh Ghi tên hiệu, ngày giỗ, quy định cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)