Nội Tự bi ký

Nội Tự bi ký

Nội Tự bi ký
內寺碑記
Kí hiệu: 17168- 17169
Thác bản bia xã Hội Khê 會溪社, sưu tầm ở chùa Thanh Quang xã Hội Khê huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 98 x 172 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 4000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 2 (1908).
Người soạn: Khiếu Hữu Đại 叫有大; học vị : Cử nhân.
Người nhuận sắc: Khiếu Hữu Sử 叫有史; quê quán: xã Đồng Thanh huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình; học vị: Phó bảng khoa Nhâm Thìn niên hiệu Thành Thái 4 (1892).
Người viết: Nguyễn Thương Lâm 阮倉林.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thanh Quang ở xã Hội Khê là nơi cổ tích, trải lâu ngày đã hư hại. Năm Thành Thái Kỷ Hợi (1899), xã chiếu bổ suất đinh, và cho nộp tiền vọng, tiền tiến cúng để lấy tiền dùng vào việc tu bổ. Ghi lại những người đóng góp vào việc đó theo các loại tiền kể trên. Có bài minh 20 câu ca ngợi công đức chung.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post