Phàm công đức bi

Phàm công đức bi

Thông tin cơ bản

Phàm công đức bi
凡功德碑
Kí hiệu: 13484
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Cảnh Tiên xã Yên Lạc phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 115cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 9 (1609).
Người soạn: Phùng Khắc Khoan 馮克寬; quê quán: xã Phùng Xá huyện Thạch Thất (nay là xã Phùng Xá huyện Thạch Thất Tp. Hà Nội); chức vị: đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Canh Thìn niên hiệu Quang Hưng thứ 3 (1580) đời vua Lê Thế Tông; chức vị: Hộ bộ Thượng thư kiêm Quốc tử giám Tế tửu, tước Mai quận công.
Người viết và khắc: Nguyễn Phúc Chỉ 阮福祉; chức vị: Quang tiến Thận Lộc Đại phu Quang Lộc tự Tự thừa, tước Hoa Đô nam.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Lê Thị Ngọc là cung tần của chúa Trịnh Thái Vương, quê ở xã Yên Lạc. Bà tín thí cho chùa 2 mẫu 4 sào ruộng, tạc tượng đúc chuông, bán cho xã 3 mẫu 6 sào ruộng và cho tông tộc 5 mẫu 2 sào để lo việc thờ cúng. Bà sinh được hai con trai và một con gái, các con bà đều có trọng trách trong triều đình. Bà lại hay làm điều thiện như: xây chùa Cảnh Tiên ở huyện Thọ Xuân, xây chùa Huyền Thiên ở xã Lam Sơn, xây chùa Linh Sơn ở xã Vạn Lại, xâu cầu Lâu, cầu Lệ ở Lam Sơn… Dân nhớ ơn lập bia ca ngợi công đức của bà. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)