Phạm gia tổ tông/Phụng tự bi ký

Phạm gia tổ tông/Phụng tự bi ký

Phạm gia tổ tông/Phụng tự bi ký
范家祖宗/奉祀碑記
Kí hiệu: 4108/4109
Thác bản bia sưu tầm tại hậu đàn xã Thọ Bình huyện Đông An tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 76 x 133 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Gia phả thế thứ tổ tiên của họ Phạm, do Phạm tướng công (Phạm Văn Đạt) Tiến sĩ khoa Bính Tuất, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Tế tửu tử tước, Hộ bộ Hữu Thị lang Thọ Vinh bá xây đền thờ và lập bia ghi ngày giỗ, vị trí mồ mả của tổ tiên 8 đời để lưu truyền phụng sự cúng tế. Phụ chép ngày giỗ và ruộng đất thờ phụng của bà ngoại họ Đinh. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post