Phạm tộc từ đường bi

Phạm tộc từ đường bi

Thông tin cơ bản

Phạm tộc từ đường bi
范族祠堂碑
Kí hiệu: 20380
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Phạm xã Đông Phan phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 110 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 34 (1881).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
Tóm lược nội dung:
Thuật lại sự việc vua Tự Đức trả lại chức Hiệp biện Đại học sĩ cho Phạm Phú Thứ, khi ông mất với số tiền, vải lụa gấm vóc do triều đình ban tặng, đồng thời sai người về quê làm tế lễ. Có ghi thể thức bài văn tế do triều đình soạn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)