Phan môn Lưu Thị hậu bi

Phan môn Lưu Thị hậu bi

Thông tin cơ bản

Phan môn Lưu Thị hậu bi
潘門劉氏后碑
Kí hiệu: 144
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Từ Ân đường Huế, Đệ bát hộ Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 93 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Đồng Khánh Bính Tuất (1886)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Từ Ân vốn do ông Lưu Yến Hoa Đường người tỉnh Quảng Đông xây dựng vào năm Quý Mão đời Thiệu Trị (1843), đến nay bị mối mọt Cháu gái đời thứ 18 dòng họ Lưu này cúng 400 quan tiền kẽm để sửa chùa, cầu nguyện cho người trong tộc họ được sống lâu và cung tiến tới cụ tổ đời thứ 23 dòng họ Phan

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)