Pháp Vân tự bi ký

Pháp Vân tự bi ký

Pháp Vân tự bi ký
法雲寺碑記
Kí hiệu: 6154/6155
Thác bản bia xã Thái Lạc huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣泰樂社, sưu tầm tại chùa Pháp Vân tổng Thái Lạc huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 110 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Ninh , Bảo .
Niên đại: Hoằng Định thứ 12 (1611).
Người soạn: Nguyễn [Hằng] 阮恒; quê quán: xã Hoa Cầu huyện Văn Giang phủ Thuận An; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Tuất; chức vị: Công khoa Cấp sự trung, Tá trị thượng khanh.
Người khắc: Nguyễn Quang Trâm 阮光 簪, tên tự: Vạn Kim; chức vị: Câu kê.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Pháp Vân được xây dựng từ rất xưa. Năm Kỉ Dậu, nhà sư Pháp Hải và ông Huyện trùm tự Phúc Lộc cùng các thiện nam tín nữ ba xã Thái Lạc, Lạc Miếu, Ngải Dương quyên góp tiền của tu sửa nhà hậu đường và 25 gian hành lang, 1 gian cầu nối. Đến năm nay hoàn thành, dựng bia ghi tên những người đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post