Pháp Vân tự Hậu phật bi/Toàn thôn huệ điền kí

Pháp Vân tự Hậu phật bi/Toàn thôn huệ điền kí

Pháp Vân tự Hậu phật bi/Toàn thôn huệ điền kí
法雲寺後佛碑/全村惠田記
Kí hiệu: 5008/5009
Thác bản bia thôn Đặng xã Đặng Xá huyện Đường Hào phủ Thượng Hồng 上洪府唐豪縣鄧舍社鄧村, sưu tầm tại chùa xã Đặng Xá huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 67 cm và 30 x 55 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hoà thứ 10 (1689).
Người soạn và viết chữ: Vũ Công Luận 武公論, tên tự: Nhân Trí; chức vị: Tham tán địa lí.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà vãi Khúc Thị Vĩnh cúng vào chùa Pháp Vân 27 quan tiền mua gỗ lim tu sửa tòa tiền đường và 2 mẫu 2 sào ruộng. Dân toàn xã tôn bầu bà làm Hậu phật, hàng năm cúng giỗ theo quy định. Bia ghi vị trí, diện tích các thửa các thửa ruộng và họ tên những người ký bầu hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post