Pháp Vũ tự tạo lệ bi

Pháp Vũ tự tạo lệ bi

Thông tin cơ bản

Pháp Vũ tự tạo lệ bi
法雨寺皂例碑
Kí hiệu:8103/8104
Thác bản bia xã Thượng Phúc huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín đạo Sơn Nam山南道常信府上福縣上福社, sưu tầm tại văn chỉ xã Mễ Sơn tổng La Phù huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 43 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 3 (1742).
Người viết chữ: Đỗ Khuê 杜奎; chức vị: Đề lại nha môn huyện Thượng Phúc.
Người khắc: Tô Duy Thuần 蘇惟純; quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn; chức vị: Thợ đá.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Pháp Vũ ở xã Thượng Phúc vốn là một thắng cảnh trong vùng, Thái phi Vũ Thị Ngọc Quyên hiệu Diệu Đức thấy chùa nhỏ hẹp, đã mệnh cho Thị nội Cung tần Đào Thị Khuông tới tiến hành trùng tu chùa, xây am Trường Thọ để cầu nguyện cho phúc nước dài lâu. Lại xét thấy trong 3 xã Thượng Phúc, Gia Phúc, Hoàng Phúc thì xã Thượng Phúc có nhiều công lao trong việc thờ phụng và xây dựng chùa, nên chúa Trịnh đã ra sắc chỉ, cho phép dân xã này được sử dụng khoản tiền thuế dung 103 quan 8 mạch 10 văn, thóc thuế 178 bát dùng vào việc thờ phụng ở chùa. Đồng thời miễn các khoản phu dịch để tiện lo vào việc đèn hương ở chùa. Dân xã khắc bia và lệnh chỉ của chúa Trịnh lưu truyền về sau. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)