Phật hậu bi ký

Phật hậu bi ký

Phật hậu bi ký
佛後碑記
Kí hiệu: 7198
Thác bản bia xã Tường Phiêu huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai đạo Sơn Tây 山西道國威府石室縣祥飆社, sưu tầm tại chùa Ngô Sơn xã Tường Phiêu tổng Tường Phiêu huyện Tùng Thiện phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 74 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại ước đoán: Cảnh Thịnh thứ 7 (1799).
Người viết: Nguyễn Duy Thanh 阮惟清; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Ngô Sơn của bản xã tu sửa bị thiếu kinh phí, may có hội chủ là vợ chồng ông Nguyễn Duy Sủng đã cúng cho xã 100 quan cổ tiền và 3 sào 6 thước ruộng. Dân xã bầu vợ chồng ông Nguyễn Duy Lũng là Hậu phật và đặt điều lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post