Phật Tích Linh Sơn tự tu tạo bi kí

Phật Tích Linh Sơn tự tu tạo bi kí

Thông tin cơ bản

Phật Tích Linh Sơn tự tu tạo bi kí
佛跡靈山寺修造碑記
Kí hiệu: 1913/1914
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Hậu Hiền tổng Xuân Lai phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 117 cm, gồm 38 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Trần
Niên đại: Hoằng Định thứ 7 (1606)
Người viết chữ: Hoàng Duy Lũ 黃維縷
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Tôn Khang cùng các môn đệ kế nối thiền tông mà bồi đắp nền đức, dốc chí làm việc nhân, đã tạo tượng, trang hoàng chùa Ngọc Hoàng Nay dựng bia để công đức truyền lâu dài Bia ghi họ tên các hưng công, hội chủ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post