Phí Xá tôn thần miếu bi/Tự Đức thập tứ niên quí thu nguyệt cát nhật

Phí Xá tôn thần miếu bi/Tự Đức thập tứ niên quí thu nguyệt cát nhật

Thông tin cơ bản

Phí Xá tôn thần miếu bi/Tự Đức thập tứ niên quí thu nguyệt cát nhật
費舍尊神廟碑/嗣德十四年季秋月吉日
Kí hiệu:19685/86
Thác bản bia xã Phí Xá tổng Canh Hoạch huyện Tiên Lữ phủ Tiên Hưng 先興府仙侶縣耕獲總費舍社, sưu tầm tại nội cung đình xã Phí Xá tổng Canh Hoạch huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 95 x 160 cm, 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 14 (1861).
Người soạn: Đào Phổ 陶普; quê quán: xã Tiên Hương; học vị: Tú tài.
Chủ đề:
Sự tích, Thần phả
Tóm lược nội dung:
Mặt 1 ghi: Công đình của xã Phí Xá được lợp ngói có tường lát gạch, bên trong phụng thờ Thần, việc thờ cúng trong các tiết đều có ghi chép. Nay có người ở xã Bằng Đắng huyện Bạch Hạc mang về làng một cuốn thần phả nói rằng: làng ấy vốn là nơi tàng thư của bộ Lễ, chẳng dám xem thường, bèn hợp cùng với những ghi chép của làng lại và khắc lại trên đá để tỏ tường lòng trung nghĩa đến mai sau. Có bài minh 8 câu. Tiếp đến khắc ghi thần phả về Đông Hải Đại vương, cha thần họ Đoàn, mẹ thần họ Nguyễn, sinh ra thần có tài võ nghệ, thuật số tinh thông, ứng cử làm quan thị tòng đời Lí Cao Tông. Đến đời Trần, có công được phong Đông Hải đại vương, có sắc phong và hưởng thờ tự.
Mặt 2 ghi về thần tích về Tây Giang Đại vương, Nguyên Soái Đại vương và Bài Phi công chúa. Cha các vị họ Đào, mẹ họ Trương, lên núi Yên Tử cầu thì được thần báo mông sẽ sinh ra 2 người con trai và 1 người con gái. Sau có công giúp Trưng vương đánh giặc, chết được phong thần lập miếu thờ tự.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post