Phổ Đà sơn linh trung phật

Phổ Đà sơn linh trung phật

Thông tin cơ bản

Phổ Đà sơn linh trung phật
普陀山靈中佛
Kí hiệu: 20927
Thác bản bia xã Ngọc Sơn huyện Ngọc Sơn phủ Tĩnh Gia tỉnh Quảng Nam 廣南省竫嘉府玉山縣玉山社, sưu tầm tại núi Phổ Đà xã Du Xuyên huyện Ngọc Sơn phủ Tịnh Gia tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 94 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ tên những người đã cúng tiến tiền của để xây dựng nhà chùa. Trong đó có bà Nguyễn Thị Chức hiệu là Từ Quảng cúng 35 quan tiền, bà Nguyễn Thị Lí hiệu là Vãi Tiên cúng 30 quan tiền…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)