Phó điền bi kí

Phó điền bi kí

Thông tin cơ bản

Phó điền bi kí
付田碑記
Kí hiệu: 2943
Thác bản bia thôn Ngọc Trục xã Ngọc Trục huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng 上洪府錦江縣玉軸社玉軸村, sưu tầm tại đình xã Ngọc Trục tổng Ngọc Trục huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 45 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 170 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 3 (1665).
Người soạn: Nguyễn Hữu Trí 阮有智; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan viên, hương lão thôn Ngọc Trục lập văn tự nhận của lão nhiêu Lê Văn Tài số ruộng là 2 mẫu 3 sào và của bà Lê Thị Đối số ruộng là 1 mẫu 2 sào ruộng để luân lưu canh tác nộp hoa lợi để làm giỗ cho 2 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)