Phổ đồng Hậu phật bi ký

Phổ đồng Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Phổ đồng Hậu phật bi ký
普同后佛碑記
Kí hiệu: 6787
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Linh Sơn xã Hồi Bão tổng Nội Duệ huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 83 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 850 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Phần 2 (Đệ nhị) của bản danh sách ghi họ tên các hưng công, hội chủ cùng gia tiên của họ có công trong việc tu sửa chùa Linh Sơn.
Ghi chú: Xem thêm thác bản bia số 6786, 6788.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post