Phổ Giác tự bi ký

Phổ Giác tự bi ký

Thông tin cơ bản

Phổ Giác tự bi ký
普覺寺碑記
Kí hiệu: 18443
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Phổ Giác phố Lương Sử thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 70 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Mùi Thiệu Trị thứ 7 (1847).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Thiệu Trị thứ 7 bà Nguyễn Thị Sóc ở thôn Cự Bi huyện Thọ Xương đã cúng 100 quan tiền để xây dựng hàng lang chùa Phổ Giác. Nhà chùa đã cho gia tiên của ông được gửi giỗ. Năm Tự Đức thứ 3 bà Trịnh Thị Chấp ở thôn Cổ Tân đã cúng 100 quan tiền để tô tượng phật. Chùa đã cho gia tiên cùa bà gửi giỗ. Năm Tự Đức 3 ông Bùi Đình Đạo cúng 200 quan tiền để sửa chữa chùa. Chùa đã cho gia tiên của ông được gửi giỗ. Bia có ghi tên hiệu ngày giỗ của những người được bầu Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)