Phó thần bi ký/Bản xã bi kí

Phó thần bi ký/Bản xã bi kí

Phó thần bi ký/Bản xã bi kí
副神碑記/本社碑記
Kí hiệu: 9384/9385
Thác bản bia xã Yên Tử Thượng huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣安子上社, sưu tầm ở đình xã Yên Tử Thượng tổng Ninh Duy huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 18 x 77 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 4 (1656).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quốc tử giám Giám sinh Ngô Văn Khuê và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Côn ở xã Yên Tử Thượng huyện Tiên Minh phủ Nam Sách đã cúng 50 quan tiền 3 sào đất, 2 sào ao, 1 mẫu ruộng để cho làng chi tiêu việc công. Quan viên, hương lão bản xã tôn bầu ông bà làm Phó thần và hưởng cúng tế ở đền miếu hàng năm. Có ghi vị trí số ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post