Phong Đăng tự công đức bi

Phong Đăng tự công đức bi

Thông tin cơ bản

Phong Đăng tự công đức bi
豐登寺功德碑
Kí hiệu: 18572
Thác bản bia xã Phong Cốc 豐穀, sưu tầm ở chùa xã Phong Cốc tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 107 cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 11 (1936).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thưởng Thụ cửu phẩm họ Ngô và thủ quĩ họ Lê đã cùng một số vị hưng công tu tạo một tòa hàn lâm phổ độ cho các âm hồn siêu thoát và lại tu sửa chùa. Trước tiên xuất gia tư sau đó chiêu mộ mọi người phát tâm quyên góp. Kê danh sách những người tham gia công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post