Thượng thư Tể tướng công/Từ đường bi kí

Thượng thư Tể tướng công/Từ đường bi kí

Thông tin cơ bản

Thượng thư Tể tướng công/Từ đường bi kí
尚書宰相公/祠堂碑記
Kí hiệu: 352/355
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Nguyễn xã Kim Lũ huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 75 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chiêu Thống thứ 3 (1789)
Người soạn: Nguyễn Huy Túc 阮輝宿; chức vị: Lại bộ Tả thị lang; tước Tô Phái hầu
Chủ đề: Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử quan Thượng thư, Tể tướng Nguyễn Công Thái Ông sinh năm Giáp Tí (1864), 19 tuổi trúng Giải nguyên, 32 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715), trải qua nhiều chức vị quan trọng như Công bộ Hữu thị lang, Lại bộ Tả thị lang rồi Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, tước Kiều Quận công Ông có nhiều công lao với triều đình, đất nước; từng đấu tranh ngoại giao để lấy lại được mỏ đồng ở Tuyên Quang giáp với Trung Quốc; hoặc dẹp được nội biến do Thực Bào làm phản Ông mất năm Mậu Dần (1758), được tặng Thái tử Thái bảo Ông sinh được 9 người con trai và 11 người con gái

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)